A kémia szerepe a mindennapi életünkben. A kémia felosztása, főbb területei.

Alapvető laboratóriumi eszközök. Vegyszerek tárolása, veszélyességének jelölése.

Részecskeszemlélet a kémiában, a daltoni atommodell.

A részecskék méretének és számának szemléletes tárgyalása

Elemek, vegyületek, a  kémiailag tiszta anyag fogalma. Vegyjelek és képletek

Molekulák, a molekula mint atomokból álló önálló részecske. A molekulákat összetartó erők

Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai változások

A szilárd, a folyadék- és a gázhalmazállapotok jellemzése, a kapcsolódó fizikai változások. Olvadáspont, forráspont.

A kémiai és a fizikai változások

Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok a rendszer és a környezet szempontjából.

Az anyagmegmaradás törvénye

A kémiai változások leírása egyenletekkel

Elegyek összetétele: tömegszázalék, térfogatszázalék.

Oldatok. oldhatóság. Az oldhatóság változása a hőmérséklettel.

Keverékek komponenseinek szétválasztása

A levegő mint gázelegy, a levegő térfogatszázalékos összetétele.

Vizes oldatok a hétköznapokban:édesvíz, tengervíz (sótartalma tömegszázalékban), vérplazma (oldott anyagai).

Szilárd keverék (pl. só és homok, vas és kénpor, sütőpor, bauxit, gránit, talaj)

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)