Kémiai kötések

Ionos kötés. Ionos vegyületek képletének jelentése.

Kovalens kötés. Egyszeres és többszörös kovalens kötés.

Molekulák és összetett ionok kialakulása. Kötő és nemkötő elektronpárok.

Fémes kötés, fémek jellemző tulajdonságai.

Object moved

Object moved to here.