Tanulást támogató eljárások

jegyzetelés; adatkeresés, anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus források segítségével, egynyelvű szótárak; vázlatkészítés különféle eljárásokkal: magyarázó rajz, kulcsszavak, tételmondat; jegyzet, vázlat alapján önálló (szóbeli és írásbeli) szövegalkotás; ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozásuk: magyarázat, definíció, leírás, adat, információ, gondolattérkép, ábra, ikon, grafikon, táblázat.

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://seo2.heilink.com/?fp=CamAMIuMDb7Xs5zz01wN09vv%2F8%2F%2BS9%2B9w3rVX%2Bv9Jo9T5KZ86KEoMZAoOmv2qa%2FgzQgYlJea5sYGfr7DN5UFAw%3D%3D&prvtof=ObU%2BIZ0rTn0Lm1oY0Q0PtIEzGkM%2B8adwE7VsOAWXUFg%3D&poru=cdnvjPLVM7aPtDOhR5byGBJX%2BMdKCXlv5snoUhdpGqECUOW53XckkbExl5snhDY6mtDGA6JG%2B4r1hEH9hcpDT7KiBc%2BGaVeIr3ovRs4V53g%3D&type=link&fz=7">Click here to proceed</a>. </body>