A természetes számok

A tízes számrendszer. Helyi érték, alaki érték, valódi érték. Hallott számok leírása, látott számok kiolvasása

 A számegyenes, a természetes számok helye a számegyenesen. A természetes számok összehasonlítása. Kerekítés

A természetes számok összeadása. Az összeg változásai. A természetes számok kivonása. A különbség változásai

 A természetes számok szorzása. Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A szorzat változásai

A természetes számok osztása. A hányados változásai. Természetes számok osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel

 A többjegyű számok szorzása. Osztás többjegyű osztóval

 Osztó és többszörös

Műveletek sorrendje

Be the first to comment.

Leave a Reply

Object moved

Object moved to here.