Erőhatás az anyag részecskéi között (ólom, szappanhártya, azonos és különböző anyagok)