A sűrűség fogalma, jel, mértékegységei. Meghatározás méréssel, táblázat értelmezése