A fogyasztók soros kapcsolása (U,I, Reredő), kapcsolási rajz, feladatok