Gravitáció, gravitációs kölcsönhatás, kimutatása, változása, hatásai. A naprendszer, bolygók, holdak. Árapály.Eötvös Loránd