Ehhez a tárgyhoz közreműködő tanárt keresünk!

Amennyiben Ön alkalmasnak érzi magát a feladatra, kérem jelentkezzen az info@videotanar.hu címen.

 

A NAT szerinti kerettanterv

7–8. évfolyam

 

1.       Tudomány, technika, kultúra

1.1.  Tudománytörténet.

1.1.1.         Az atom és a kémiai elem fogalmának kialakulása.

1.1.2.         A savak és bázisok értelmezése a disszociáció elmélete alapján.

 

1.2.  Tudomány, technika, társadalom.

1.2.1.         A kémia eredményeinek és a kémiai technológiáknak a hatása az orvostudományra, a molekuláris biológiára, az élelmiszeriparra, a mezőgazdaságra, a nehéziparra.

 

2.        Anyag, kölcsönhatás, energia, információ

2.1.     Anyagok.

2.1.1.         A tárgyak anyagának minőségi és mennyiségi jellemzői.

2.1.2.         A hétköznapi életben gyakori elemek, vegyületek és keverékek megkülönböztetése.

2.1.3.         A periódusos rendszer és jelentősége, használata, csoportok és periódusok.

2.1.4.         Összegképlet.

2.1.5.         Elemek és vegyületek csoportosítása (fém – fém-oxid – bázis, nemfém – nemfém-oxid – sav, só, kémhatás, indikátor, pH-skála, zsíroldékony és vízoldékony anyagok.)

2.1.6.         Elegyedés és szétválasztás.

 

2.2.     Kölcsönhatások, erők.

2.2.1.         Atommag és elektronok.

2.2.2.         Atom, molekula, ion.

2.2.3.         Kémiai kötések: kovalens, ionos és fémes kötés.

2.2.4.         A fizikai és kémiai változások megkülönböztetése (a halmazállapot-változások, az oldódás, az égés, a közömbösítés, a gáz- és csapadékképződés példáján).

 

2.3.  Energia.

2.3.1.         A fizikai és a kémiai változások energiaviszonyai hétköznapi példákban (halmazállapot-változások, oldódás, tűzgyújtás esetén)

 

2.4.  Információ.

2.4.1.         Az elemek és vegyületek kémiai jelölése (vegyjel, képlet).

2.4.2.         A kémiai változások leírása szóegyenletekkel és kémiai egyenletekkel.

2.4.3.         Az oldatok tömegszázalékos és térfogatszázalékos összetételének megadása gyakorlati példákkal.

2.4.4.         Egyszerű számítások a tanult összefüggések alapján.

 

3.       Rendszerek

3.1.  Tér, idő, nagyságrendek.

3.1.1.         Az atomok méretének hasonlatokkal való érzékeltetése.

3.1.2.         Anyagmennyiség.

3.1.3.         A kémiai folyamatok gyorsításának és lassításának módjai (főzés és hűtés).

 

3.2.  Rendszer, a rendszer és környezete.

3.2.1.         Tárgyak és kísérleti berendezések, mint rendszerek.

3.2.2.         Tűzoltási lehetőségek.

3.2.3.         A rendszerek csoportosítása a komponensek és a fázisok száma, valamint az anyag- és energia-átmenet lehetősége szempontjából.

 

3.3.  Természeti rendszerek.

3.3.1.         A növények és az állatok életéhez szükséges tápanyagok kémiai tulajdonságai.

3.3.2.         Növények: víz, szén-dioxid, oxigén, nitrogén-, foszfor- és káliumigény (műtrágyázás);

3.3.3.         Állatok és ember: víz, oxigén, ásványi sók, szénhidrátok (szőlőcukor, keményítő), szerves savak (ecetsav), zsírok, olajok, fehérjék.

 

3.4.  Technikai és épített rendszerek.

3.4.1.         Fémek, azok jellemzői, példa előállításukra redukcióval.

3.4.2.         Fontosabb ötvözetek (acél, bronz, sárgaréz), korrózióvédelem.

 

4.       A felépítés és a működés kapcsolata

4.1.  Szervetlen és szerves anyagok.

4.1.1.         A mindennapokból ismert különböző anyagok (elemek, fémek, ötvözetek, sók, savak és bázisok, természetes és szintetikus szerves anyagok) fizikai és kémiai tulajdonságai, felhasználásuk magyarázata, besorolásuk.

 

4.2.  A Föld.

4.2.1.         Az érc, az ásvány fogalma, a hegységképző kőzetek kémiai összetétele, a barlangképződés magyarázata.

4.2.2.         A vízkeménység, vízlágyítás, vízkőoldás kémiai alapjai.

 

4.3.  Időjárás.

4.3.1.         A természetes vizek kémiai összetétele és összehasonlítása.

4.3.2.         A levegő kémiai összetétele.

 

5.        Állandóság és változás

5.1.  Állapot.

5.1.1.         A hőmérséklet és a nyomás, mint állapotjelző.

 

5.2.  Változások.

5.2.1.         A kémiai reakciók többféle szempont szerinti csoportosítása: hőtermelő –hőelnyelő, gyors – lassú, egyesülés – bomlás, sav-bázis reakciók (az Arrhenius-féle sav-bázis elmélet alapján értelmezve) és redoxi-reakciók (oxigénátmenet alapján értelmezve).

5.2.2.         A kémiai egyenlet értelmezése: tömegmegmaradás.

5.2.3.         A kémiai egyenlet rendezése.

5.2.4.         A kémiai reakció feltételei.

 

5.3.  Folyamatok.

5.3.1.         Egyirányú, megfordítható és körfolyamatok értelmezése hétköznapi jelenségekben (mészégetés, mészoltás, szénsav képződése, mészkő oldódása, szén égése széndioxiddá, szénsav disszociációja).

 

5.4.  Egyensúly, stabilitás.

5.4.1.         Telített oldat, az oldódás és kristályosodás, ill. a halmazállapotváltozások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatokként.

 

6.       Az ember megismerése és egészsége

6.1.  Önfenntartás.

6.1.1.         Egyes elemek élettani szerepe.

6.1.2.         A legfontosabb tápanyagok kémiai összetétele (makromolekulák, víz, ásványi sók).

6.1.3.         Vitaminok oldhatósága.

 

6.2.  Magatartás és lelki egészség.

6.2.1.         Ismertebb pszichoaktív szerek, energiaitalok, metanol és etanol kémiai tulajdonságai, élettani hatásaik.

 

6.3.  Egészség.

6.3.1.         Egészséges táplálkozás: a zsírok és cukrok szerepe a táplálkozásban, a túlfogyasztás következményei, a különböző élelmiszerek tápanyag- és energiatartalma, a tápanyagtáblázatok használata.

6.3.2.         Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban (vízkőoldó, hypo, hideg zsíroldó, fagyálló folyadék).

6.3.3.         Fogyasztóvédelem, a háztartási cikkek összetétele és minőségellenőrzése, élelmiszerek adalékanyagai, élelmiszerbiztonság.

 

7.       Környezet és fenntarthatóság

7.1.  Élő és élettelen környezeti tényezők.

7.1.1.         Víz- és levegőtisztaság a természetes vizek és a levegő kémiai összetételének ismeretében, a szennyező források és a megelőzés mindennap végrehajtható módjai, helyes szokások.

 

7.2.  A környezeti rendszerek állapota, védelme, a fenntarthatóság.

7.2.1.         Környezetet terhelő és óvó folyamatok kémiai háttere.