A kémia szerepe a mindennapi életünkben. A kémia felosztása, főbb területei.

Alapvető laboratóriumi eszközök. Vegyszerek tárolása, veszélyességének jelölése.

Részecskeszemlélet a kémiában, a daltoni atommodell.

A részecskék méretének és számának szemléletes tárgyalása

Elemek, vegyületek, a  kémiailag tiszta anyag fogalma. Vegyjelek és képletek

Molekulák, a molekula mint atomokból álló önálló részecske. A molekulákat összetartó erők

Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai változások

A szilárd, a folyadék- és a gázhalmazállapotok jellemzése, a kapcsolódó fizikai változások. Olvadáspont, forráspont.

A kémiai és a fizikai változások

Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok a rendszer és a környezet szempontjából.

Az anyagmegmaradás törvénye

A kémiai változások leírása egyenletekkel

Elegyek összetétele: tömegszázalék, térfogatszázalék.

Oldatok. oldhatóság. Az oldhatóság változása a hőmérséklettel.

Keverékek komponenseinek szétválasztása

A levegő mint gázelegy, a levegő térfogatszázalékos összetétele.

Vizes oldatok a hétköznapokban:édesvíz, tengervíz (sótartalma tömegszázalékban), vérplazma (oldott anyagai).

Szilárd keverék (pl. só és homok, vas és kénpor, sütőpor, bauxit, gránit, talaj)