Az atom felépítése

Atommodellek a Bohr-modellig. Vegyértékelektronok és jelölésük.

A periódusos rendszer története (Mengyelejev), felépítése

A kémiai tulajdonságok összefüggése a periódusos rendszer csoportjaiban. Nemesgázok elektronszerkezete

Az anyagmennyiség fogalma és mértékegysége. Avogadro-állandó. Atomtömeg, moláris tömeg