Kémiai kötések

Ionos kötés. Ionos vegyületek képletének jelentése.

Kovalens kötés. Egyszeres és többszörös kovalens kötés.

Molekulák és összetett ionok kialakulása. Kötő és nemkötő elektronpárok.

Fémes kötés, fémek jellemző tulajdonságai.