Szervetlen kémia
Hidrogén
Légzés, fotoszintézis, üvegházhatás, a CO2 mérgező hatása.
Levegőszennyezés, szmog. Forrásaik. Megelőzés, védekezés.
Ózonpajzs. Az ózon mérgező hatása a légkör földfelszíni rétegében.
A savas esőt okozó szennyezők áttekintése.
A természetes vizek mint élő rendszerek.
Vízszennyezés: a Föld vízkészletének terhelése kémiai szemmel.
Élővizeink és az ivóvízbázis védelme.
Ásványok, ércek, az ásvány, a kőzet és az érc fogalma.
Mészkő, dolomit, szilikátásványok. Barlang- és cseppkőképződés.
Kőszén, grafit, gyémánt.
A vegyész és a vegyészmérnök munkája az iparban, a vegyipari termékek jelenléte mindennapjainkban. A vegyipar és a kémiai kutatás modern, környezetbarát irányvonalai.
Vas- és acélgyártás, a vas és ötvözeteinek tulajdonságai.
Alumíniumgyártás: a folyamat energiaköltsége és környezetterhelése. Újrahasznosítás. Az alumínium tulajdonságai.
Üvegipar. Az üveg tulajdonságai. Újrahasznosítás.
Papírgyártás: a folyamat néhány lépése. Fajlagos faigény. Újrahasznosítás.
Műanyagipar

Be the first to comment.

Leave a Reply