A magyar beszédhangok rendszere, a magánhangzók, a mássalhangzók, az alapvető hangtörvények