Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése