A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkciói és hatása

ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét;  szó szerinti és metaforikus jelentés; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, allegória, szinesztézia, szimbólum.