Az irodalmi szöveg poétikai sajátosságai

kompozíció, szerkezet, hatás;  elbeszélő, nézőpont, történetmondás, cselekmény, epizód, helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, jellemzés; szerkezet, a cselekményt alkotó elemek, fordulatok, a szereplők; lírai én, motívum; zeneiség, ritmus, ütemhangsúlyos és időmértékes verselés, rím;   drámajáték: helyzet, monológ, dialógus, jelenet, konfliktus.