Mondat; szerkezet, modalitás. A szavak mondatbeli szerepe, szószerkezetek

A mondatok osztályozása
A szintagma fogalma. A predikatív szintagma
Az alárendelő szintagma
A mellérendelő szintagma. Mondatábra-rajzolás
Az állítmány fogalma, fajtái I.: Az igei és a névszói állítmány
Az állítmány fogalma, fajtái II.: A névszói-igei állítmány. Transzformálás
Az alany. A tárgy
A helyhatározó és a képes helyhatározó. Az időhatározó
A mód- és állapothatározó. Az ok- és célhatározó
Az eszköz- és társhatározó. A részeshatározó és az állandó határozó
Kisebb határozók (eredet, eredmény, fok-mérték)
A minőségjelző és a kijelölő minőségjelző. A mennyiségjelző
A birtokos jelző és az értelmező jelző
Az alárendelő összetett mondat fogalma, általános elemzése
Az alanyi és az állítmányi alárendelő összetett mondat
A tárgyas alárendelő összetett mondat
A határozós alárendelő összetett mondat
A jelzős alárendelő összetett mondat
A mellérendelő összetett mondat fogalma.
A kapcsolatos és a választó mellérendelő összetett mondat
Az ellentétes, a következtető és a magyarázó mellérendelő összetett mondat
Utalószó és / vagy kötőszó nélküli összetett mondatok.
A többszörösen összetett mondat elemzése
Az összetett szavak fogalma, fajtái
Az alárendelő összetett szavak típusai
Helyesírás: Az alárendelő összetett szavak
A mellérendelő összetett szavak típusai
Helyesírás: A mellérendelő összetett szavak

Be the first to comment.

Leave a Reply