Ehhez a tárgyhoz közreműködő tanárt keresünk!

Amennyiben Ön alkalmasnak érzi magát a feladatra, kérem jelentkezzen az info@videotanar.hu címen.

VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgy szerkezete
Vizuális nyelv és technikák
1. Milyen a jó kompozíció? Mik a kompozíciós elemek?
2. Hogyan csoportosíthatjuk a színeket?
3. Térből síkba – Hogyan ábrázoljuk a térbeli viszonyokat? (perspektíva, axonometria)
4. Síkból térbe – Hogyan rekonstruálunk téri helyzetet vetületek alapján?
Kép- és tárgyalkotási eljárások és technikák:
5. Grafikai eljárások (egyedi és sokszorosító grafikai technikák)
6. Festészeti technikák
7. Szobrászati technikák
8. Kézműves technikák
9. Fotózás/digitális képalkotás
Kifejezés, képzőművészet
10. Milyen az álmok képi világa?
11. Milyen a jó illusztráció?
12. Hogyan fejeznek ki érzelmeket a színek? Hogyan ábrázolható a zene?
Rajzolás, festés látvány alapján:
13. Milyen a jó vázlat?
14. Hogyan árnyékoljunk?
15. Hogyan figyeljük meg az arányokat a beállításon/modellen?
16. Hogyan figyeljük meg színviszonyokat a beállításon/modellen?
A művészet változása az őskortól napjainkig
17. Ősművészet (ajánlott:Stonehenge),
18. Ókori Kelet (ajánlott: gizai piramisegyüttes),
19. Görög és római művészet (ajánlott: athéni Akropolisz, római Colosseum);
20. Bizánci művészet, honfoglalás kora (ajánlott: a nagyszentmiklósi kincs),
21. Román kori művészet (ajánlott: jáki templom), gótika (ajánlott: amiens-i székesegyház, Giotto),
22. Reneszánsz (ajánlott: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Santi),
23. Barokk (ajánlott: Esterházy-kastély, Pieter Pauwel Rubens, Rembrandt Harmensz van Rijn),
24. Klasszicizmus (ajánlott: Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum),
25. Romantika és realizmus (ajánlott: Steindl Imre: Országház, Munkácsy Mihály),
26. Impresszionizmus (ajánlott: Edouard Manét, Claude Monet),
27. XIX–XX. század fordulójának irányzatai,
28. XX. századi modern művészet,
29. Kortárs művészet
30. Mi a múzeum?
31. Mi a design?
Vizuális kommunikáció
32. Hogyan látjuk az idő múlását? –  Időbeli változások megjelenítése képsorozatokkal
33. Merre menjek? – Térképek ismerete, értelmezése és rajzolása
34. Hogyan adjuk képcímet?
35. Milyen a jó plakát?
36. Hogyan értelmezzük a KRESZ-táblákat? Mik a piktogramok?
37. Milyen a jó logó?
38. Hogyan olvassuk a grafikonokat, diagramokat? (pl. időjárás-előrejelzés)
39. Mit vegyek meg? — A reklám hatásmechanizmusának elemzése
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése.
40. Fotográfiai eljárások (fotogram, camera obscura, analóg és digitális fényképzés)
41. Hogyan mozdul meg a kép? – Animációs technikák
42. Mik a filmes eszközök?
Tárgy- és környezetkultúra
43.Tervezd meg! – Egyszerű tárgy tervezése természeti formából kiindulva
44. Tervezd át!  - Egyszerű tárgy átalakítása más funkcióra
45. Hogyan készítsünk makettet?
46. Mi van a fejem fölött? – Különböző térlefedési és alátámasztási lehetőségek
47. Hogyan rendezzünk be egy lakást?
48. Mi jellemző a magyar népművészetre?
49. Mi hiányozna egy lakatlan szigeten? – mai ember tárgyi környezete
50. Hogyan lehetek környezettudatos?