Ehhez a tárgyhoz közreműködő tanárt keresünk!

Amennyiben Ön alkalmasnak érzi magát a feladatra, kérem jelentkezzen az info@videotanar.hu címen.

 

5–8. évfolyam

1.       Az őskor és az ókori Kelet
1.1.     Az őskori ember világa.
1.2.     Az ókori Egyiptom anyagi és szellemi kultúrája.
1.3.     Ószövetségi történetek.
1.4.     Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, építmények).
2.       Az antikvitás
2.1.     Az ókori görögök: istenek, hősök, tudósok, művészek és az olimpia.
2.2.     A görög–perzsa háborúk és az athéni demokrácia
2.3.     Az ókori Róma alapítása és terjeszkedése
2.4.     Hadvezérek, uralkodók az ókori Rómában.
2.5.     Újszövetségi történetek.
3.       A középkori Európa
3.1.     A nyugati és a keleti keresztény államiság főbb jellemzői.
3.2.     Az iszlám hódítás és kulturális hagyatéka.
3.3.     A középkori élet színterei és szereplői.
3.4.     A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok.
3.       A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába
3.1.     Történetek és magyarázatok a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról.
3.2.     Az államalapítás: Géza és Szent István.
3.3.     Az Árpád-ház uralkodói, szentjei.
3.4.     Károly Róbert és Nagy Lajos.
3.5.     Hunyadi János a török ellenes küzdelmek élén.
3.6.     Hunyadi Mátyás és udvara.
3.7.     A mohácsi csata és következményei.
4.       A világ és Európa a kora újkorban
4.1.     A földrajzi felfedezések.
4.2.     Vallási újítók (reformáció és katolikus megújulás).
4.3.     Fényes uralkodói udvarok.
4.4.     Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában.
4.5.     A felvilágosodás eszméi.
4.6.     Az európai hatalmak és a gyarmatok, az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca.
5.       Magyarország a XVI–XVIII. században
5.1.     A három részre szakadt ország, végvári küzdelmek.
5.2.     Vallási megosztottság és függetlenségi törekvések.
5.3.     Az Erdélyi Fejedelemség virágkora Bethlen Gábor idején.
5.4.     Zrínyi Miklós, a hadvezér.
5.5.     A Rákóczi-szabadságharc hősei.
5.6.     Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalomban. Az ország új etnikai térképe, nemzetiségi viszonyok
6.       A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon
6.1.     A francia forradalom vívmányai. A terror. Napóleon.
6.2.     Az ipari forradalom találmányai.
6.3.     A magyar reformkor képviselői (Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Wesselényi).
6.4.     A forradalom és szabadságharc céljai, eredményei és kiemelkedő személyiségei.
7.       A nemzetállamok kora
7.1.     Az egységes német nemzetállam létrejötte.
7.2.     Polgárháború az Egyesült Államokban.
7.3.     A megtorlás és a kiegyezés Magyarországon.
7.4.     Magyarország fejlődése a dualizmus korában.
7.5.     Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete.
7.6.     A tudomány és a technika fejlődése, birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért, élet a gyarmatokon.
8.       Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében
8.1.     Az első világháború jellemzői és következményei Európában és Magyarországon.
8.2.     A trianoni országvesztés és következményei.
8.3.     A nagy gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és Európában.
8.4.     Diktatúrák és diktátorok Európában.
8.5.     A Horthy-korszak meghatározó vonásai és jelentős politikusai.
8.6.     A trianoni határon túli magyarság sorsa a két világháború között.
8.7.     A második világháború jellemzői és következményei.
8.8.     Magyarország a második világháborúban.
8.9.     A holokauszt Európában és Magyarországon.
9.       Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében
9.1.     A hidegháború: az Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedése.
9.2.     A kettéosztott Európa.
9.3.     A harmadik világ, az arab–izraeli konfliktusok.
9.4.     A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői Magyarországon.
9.5.     1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai.
9.6.     A Kádár-korszak jellemzői (a megtorlástól a rendszer bukásáig).
9.7.     A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon.
9.8.     A szomszédos országokban élő magyarság sorsa.
10.    A globalizálódó világ és Magyarország
10.1.Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai.
10.2.A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban.
10.3.Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, klímaváltozás.
10.4.Az Alaptörvény, a jogállamiság intézményei a mai Magyarországon.
10.5.A gazdasági élet területei és a munka világa.
10.6.A magyarországi nemzetiségek és kisebbségek kultúrája, a roma/cigány népesség helyzetének változásai.
10.7.A szomszédos országokban élő magyarság sorsa a szovjet blokk felbomlása után.