7. A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon

7.1.     A francia forradalom vívmányai. A terror. Napóleon.

7.2.     Az ipari forradalom találmányai.

7.3.     A magyar reformkor képviselői (Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Wesselényi).

7.4.     A forradalom és szabadságharc céljai, eredményei és kiemelkedő személyiségei.