11. A globalizálódó világ és Magyarország

11.1.     Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai.

11.2.     A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban.

11.3.     Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, klímaváltozás.

11.4.     Az Alaptörvény, a jogállamiság intézményei a mai Magyarországon.

11.5.     A gazdasági élet területei és a munka világa.

11.6.     A magyarországi nemzetiségek és kisebbségek kultúrája, a roma/cigány népesség helyzetének változásai.

11.7.     A szomszédos országokban élő magyarság sorsa a szovjet blokk felbomlása után.