4. A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába

4.1.     Történetek és magyarázatok a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról.

4.2.     Az államalapítás: Géza és Szent István.

4.3.     Az Árpád-ház uralkodói, szentjei.

4.4.     Károly Róbert és Nagy Lajos.

4.5.     Hunyadi János a török ellenes küzdelmek élén.

4.6.     Hunyadi Mátyás és udvara.

4.7.     A mohácsi csata és következményei.