Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete