5. A világ és Európa a kora újkorban

5.1.     A földrajzi felfedezések.

5.2.     Vallási újítók (reformáció és katolikus megújulás).

5.3.     Fényes uralkodói udvarok.

5.4.     Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában.

5.5.     A felvilágosodás eszméi.

5.6.     Az európai hatalmak és a gyarmatok, az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca.