10. Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében

10.1.     A hidegháború: az Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedése.

10.2.     A kettéosztott Európa.

10.3.     A harmadik világ, az arab–izraeli konfliktusok.

10.4.     A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői Magyarországon.

10.5.     1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai.

10.6.     A Kádár-korszak jellemzői (a megtorlástól a rendszer bukásáig).

10.7.     A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon.

10.8.     A szomszédos országokban élő magyarság sorsa.